Eestikeelne audiogiid
 1. Muuseumi lugu https://monistemuuseum.ee/muuseumi-lugu/
 2. Külakaupluse hoone https://monistemuuseum.ee/kulakaupluse-hoone/
 3. Kaupluse müügiruum https://monistemuuseum.ee/kaupluse-muugiruum/
 4. Kaupmehe eluruum https://monistemuuseum.ee/kaupmehe-eluruum/
 5. Pilliruum https://monistemuuseum.ee/pilliruum/
 6. Muinasaeg https://monistemuuseum.ee/muinasaeg/
 7. Taluõu https://monistemuuseum.ee/taluou/
 8. Rehielamu https://monistemuuseum.ee/rehielamu/
 9. Rehielamu eeskamber https://monistemuuseum.ee/rehielamu-eeskamber/
 10. Rehetuba https://monistemuuseum.ee/rehetuba/
 11. Rehealune https://monistemuuseum.ee/rehealune/
 12. Saun https://monistemuuseum.ee/saun/
 13. Ait https://monistemuuseum.ee/ait/
 14. Viljaait https://monistemuuseum.ee/viljaait/
 15. Rõivaait https://monistemuuseum.ee/roivaait/
 16. Kaupluse ait https://monistemuuseum.ee/kaupluse-ait/
 17. Sepatööriistad https://monistemuuseum.ee/sepatooriistad/
 18. Puutööriistad https://monistemuuseum.ee/puutooriistad/
 19. Kingsepa ja rätsepa tööriistad https://monistemuuseum.ee/kingsepa-ja-ratsepa-tooriistad/
 20. Kaupluse kaubakuur https://monistemuuseum.ee/kaupluse-kaubakuur/
 21. Juustupress https://monistemuuseum.ee/juustupress/
 22. Endisaegsed põllutööriistad https://monistemuuseum.ee/endisaegsed-pollutooriistad/
 23. Vankrikuur https://monistemuuseum.ee/vankrikuur/
 24. Linalõugutusmasina labad https://monistemuuseum.ee/linalougutusmasina-labad/
 25. Hobuse sookingad https://monistemuuseum.ee/hobuse-sookingad/
 26. Uus suitsusaun https://monistemuuseum.ee/uus-suitsusaun/
Võrokiilne helügiid
 1. Muusõummi lugu https://monistemuuseum.ee/muusoummi-lugu/
 2. Külapoodi hoonõ’ https://monistemuuseum.ee/kulapoodi-hoono/
 3. Müügiruum W https://monistemuuseum.ee/muugiruum-w/
 4. Eluruum W https://monistemuuseum.ee/eluruum-w/
 5. Pilliruum W https://monistemuuseum.ee/pilliruum-w/
 6. Muinasaig https://monistemuuseum.ee/muinasaig/
 7. Talo ussaid https://monistemuuseum.ee/talo-ussaid/
 8. Riih https://monistemuuseum.ee/riih/
 9. Ede kambri https://monistemuuseum.ee/ede-kambri/
 10. Rehetarõ https://monistemuuseum.ee/rehetaro/
 11. Rehe alune W https://monistemuuseum.ee/rehe-alune-w/
 12. Sann https://monistemuuseum.ee/sann/
 13. Ait W https://monistemuuseum.ee/ait-w/
 14. Villäait https://monistemuuseum.ee/villaait/
 15. Rõivaait W https://monistemuuseum.ee/roivaait-w/
 16. Vahtsõnõ ait https://monistemuuseum.ee/vahtsono-ait/
 17. Sepatüüriista’ https://monistemuuseum.ee/sepatuuriista/
 18. Puutüüriista’ https://monistemuuseum.ee/puutuuriista/
 19. Kängsepa ja rättsepa tüüriista’ https://monistemuuseum.ee/kangsepa-ja-rattsepa-tuuriista/
 20. Kaubakuur W https://monistemuuseum.ee/kaubakuur-w/
 21. Juustupress W https://monistemuuseum.ee/juustupress-w/
 22. Vanaaolidsõ põllutüüriista’ https://monistemuuseum.ee/vanaaolidso-pollutuuriista/
 23. Vankrikuur W https://monistemuuseum.ee/vankrikuur-w/
 24. Linamassina laba’ https://monistemuuseum.ee/linamassina-laba/
 25. Sooraja’ https://monistemuuseum.ee/suukanga/
 26. Vahtsõnõ savvusaun https://monistemuuseum.ee/vahtsono-savvusann/
English audio guide
 1. History of the muuseum https://monistemuuseum.ee/history-of-the-museum/
 2. Village shop building https://monistemuuseum.ee/village-shop-building/
 3. Salesroom https://monistemuuseum.ee/salesroom/
 4. Living room https://monistemuuseum.ee/living-room/
 5. Music room https://monistemuuseum.ee/music-room/
 6. Ancient times https://monistemuuseum.ee/ancient-times/
 7. Farmyard https://monistemuuseum.ee/farmyard/
 8. Barn dwelling https://monistemuuseum.ee/barn-dwelling/
 9. Front room https://monistemuuseum.ee/front-room/
 10. Threshing room https://monistemuuseum.ee/threshing-room/
 11. Threshing bench https://monistemuuseum.ee/threshing-bench/
 12. Sauna https://monistemuuseum.ee/sauna/
 13. Storage barn https://monistemuuseum.ee/storage-barn/
 14. Granary https://monistemuuseum.ee/granary/
 15. Clothes’ barn https://monistemuuseum.ee/clothes-barn/
 16. Shop’s storage barn https://monistemuuseum.ee/shops-storage-barn/
 17. Blacksmith’s tools https://monistemuuseum.ee/blacksmiths-tools/
 18. Wooden tools https://monistemuuseum.ee/wooden-carpenters-tools/
 19. Shoemaker’s tools and tailor’s tools https://monistemuuseum.ee/shoemakers-tools-and-tailors-tools/
 20. Warehouse shed https://monistemuuseum.ee/warehouse-shed/
 21. Cheese press https://monistemuuseum.ee/cheese-press/
 22. Earlier agricultural tools https://monistemuuseum.ee/earlier-agricultural-tools/
 23. Cart shed https://monistemuuseum.ee/cart-shed/
 24. Blades of the horse-powered flax-splitting machine https://monistemuuseum.ee/blades-of-the-horse-powered-flax-splitting-machine/
 25. Bog shoes https://monistemuuseum.ee/bog-shoes/
 26. New smoke sauna https://monistemuuseum.ee/new-smoke-sauna/

Muuseumikaart on Eesti muuseumide digitaalne ühispilet, millega saad aasta jooksul külastada rohkem kui 100 muuseumi, galeriid ja elamuskeskust üle Eesti. Kaart maksab 59 €.

Osta muuseumikaart

Vaata ka

Vana-Võromaa muuseumid
Võru Instituudi uudiskiri banner
Vana Võrumaa muuseumid