Haridusprogrammid Mõniste Talurahvamuuseumis 2022. aastal

Talupere kevadtööd  2.-13.mai

Räägime milliseid kevadtöid tuli teha vanasti, umbes 100 aastat tagasi ja kuidas neid tehti. Tutvume meie muuseumis olevate põllutööriistadega ja saame teada kuidas need aja jooksul täienesid.  Mängime läbi teravilja käsitsi külvamise ja kartuli maha panemise.

Muuseumimuusika 1. mai.- 15. juuni

Muuseumis on muusikatuba. Suuremate lastega veedame seal pikemalt tutvustades vanu muusikainstrumente. Pisematega külastame tuba põgusalt ja rohkem laulame ise vanemaid lastelaule ja mängime laulumänge. Räägime pillidest, mis olid talulaste seas populaarsed ning meisterdame vastavalt looduskalendrile ka ise ühe neist. Tundi viib läbi muusikaõpetaja.

Talulaste mängud  1. mai.- 15. juuni

Talulastel polnud palju mänguasju ja mängiti sellega mis kätte juhtus ning tehti looduslikest vahenditest ise asju. Kastutati heinakõrsi, puuoksi, käbisid, tammetõrusid ja kastaneid. Meiegi otsime meisterdamiseks vajamineva materjali ise ja valmistame neist mänguasju. Mängime  ka ringmänge ja mõistame mõistatusi.

Metsanädal 16.-31. mai

Selle aasta metsnädala teemaks on metsloomad. Räägime Eesti metsades elavatest loomadest, mida nad söövad ja kuidas nad on toiduahelas omavahel seotud. Teeme juttu jahindusest ja  tänapäeva jahimeeste tegemistest.

Rahvuslikud mustrid Hargla kihelkonnas  16.mai- 15. juuni  

Igal kihelkonnal on ajalooliselt välja kujunenud omad mustrid.  Räägime kihelkondade kujunemisest ja Hargla kihelkonna omapärast. Toome muuseumikogust välja Hargla kihelkonna rahvarõivad ja tutvustame piirkonnas kasutatud mustreid ja värve ning räägime naaberriigi ja -kihelkondade mõjust Hargla kihelkonna rõivastele.

Programm kestab ca 90 min.

Hind 3 eur/õpilane, laps

Aastaringi toimuvad teemapäevad:

Kiviaja teemapäev. Tutvume eluga kiviajal. Selleks rajame lihtsa püstkoja ja proovime tulevurriga tuld süüdata. Vaatame üle jahi- ja kalapüügiriistad. Jahvatame jahvekivil ja uhmris ning küpsetame tulel kakukesi. Ketrame kedervarrega.

Taluelu teemapäev. Tutvustame muuseumis olevat tsaariaegset talukompleksi, millesse kuuluvad rehetare, suitsusaun ja ait. Räägime talupere igapäevastest toimetustest ja talupere aastaringsetest töödest. Proovime mängult mõnda talutööd  teha, näiteks vilja külvata käsitsi.  Tutvustame suitsuasuna ja saunaga kaasnevaid  kombeid ning tavasid.

Vana-aja kaupluse teemapäev. Rändame ajas 100 aastat tagasi ja kaupleme talurahva moodi. Saame teada, kuidas kaubad vanasti liikusid, milliseid kaupu vanasti müüdi ja milliseid kaupu mitte ning kuidas vanasti kaupade eest tasuti.  Mängime pood õppides kaalumist, pakkimist ja arvelauaga arvestamist. Meisterdame magusa suutäie.

Talulaste mängumaa teemapäev. Mängime mänge, mida mängisid talulapsed sada aastat tagasi: ehitame puuklotsidest talukomplekse lisades karjaaedu ja pannes aedikutesse puuloomad, istutades talu ümber puud-põõsad, luues juurde sillad ja teed. Kasutame looduslikke vahendeid ka amulettide ja ehete valmistamiseks. Jahi imiteerimiseks kasutame vibu ja nooli. Mängime ringmänge ja mõistatme mõistatusi.

Teemapäev kestab kuni 4 tundi.

Hind 5 eur/õpilane, laps

Info ja tellimine telefonidel 5622 8538 ja 58046692
E-mail: mare.tamtik[ät]wi.ee

Rohkem infot Mõniste Talurahvamuuseumi haridusprogrammide kohta leiate vasakpoolselt menüüribalt / Haridusprogrammid/ ja  /Väljasõidu  õppepäevad/.

NB! Vaata kõikide Vana-Võromaa muuseumite muuseumitundide ja teemaõppe infot Mõniste Talurahvamuuseumis, Karilatsi Vabaõhumuuseumis, Vana-Võromaa  Kultuurikojas ja Dr. Fr. R. Kreutzwaldi Memoriaalmuuseumis wi.ee/et/muuseumid/elamusope-muuseumis

Muuseumitunnid ja haridusprogrammid on välja toodud klasside kaupa ja infolehel on näidatud muuseumitunni seos õppeaine ning teemaga. 

 

 

 

 

Broneeri külastus

    Vaata ka

    Vana-Võromaa muuseumid
    Võru Instituudi uudiskiri banner
    Vana Võrumaa muuseumid