Mõniste muuseumi kogud seisuga 01.01.2019

Muuseumi kogudega saab tutvuda Eesti muuseumide veebiväravas

Ajalooliste esemete kogu –        964
Arheoloogiliste esemete kogu –     6
Arhiivmaterjalide kogu –         2140
Audiovisuaalne kogu –                    7
Bioloogiakogu –                                6
Etnograafilised esemed –         1662
Fotokogu –                                 2687
Geoloogiakogu –                           195
Kunstikogu –                                    2
Numismaatikakogu –               5637
Zooloogiakogu –                            16

Kokku –                                   13322 museaali

Toimingud museaalidega

 • museaalide ja muuseumisse hoiule võetud kultuuriväärtustega asjade kohapeal kasutamisekas andmine
  1 museaal 1,00
 • museaalide ja muuseumisse hoiule võetud kultuuriväärtusega asjade digitaalsete kujutiste või fotode kasutamine ajakirjanduses, turismiväljaandes, trükises 1 museaal 6,00
 • teadus- või pedagoogilises väljaandes 1 museaal 3,00
 • toote pakendil, kaanekujunduses, reklaamis, sisekujunduses jms 1 museaal 35,00
 • paljundustööd:
  • valguskoopia, väljatrükk 1 leht A4 0,10
  • skanneerimine, salvestamine, edastamine 1 museaal 0,70
  • värviline koopia või väljatrükk laserprinteril 1 leht 1,60

Märkus:

 • museaali kujutise kasutamisel trükises peab olema viidatud museaali päritolule.
 • museaali ja museaali digitaalse kujutise riigimuuseumile või riigi sihtasutuse muuseumile kasutamiseks andmine on tasuta.
 • kõik museaalide deponeerimise ja muul viisil kasutamise tingimused sätestab muuseumi peavarahoidja  lepingu alusel, tuginedes fonditöö eeskirjadele ja tasu määratakse igal konkreetsel juhul eraldi.

Foto- ja videotööd muuseumi territooriumil

 • fotopilet 1,00 (annab loa pildistada muuseumi ekspositsioonis oma tarbeks) – Kreutzwaldi maja, Mõniste Talurahvamuuseum
 • fotografeerimine ja filmimine tiražeerimise eesmärgil määratakse igal konkreetsel juhul eraldi
 • museaali foto või kujutise kasutamine ajakirjanduses, turismiväljaandes, trükises – 6,00
 • teadus- või pedagoogilises väljaandes – 3,00
 • toote pakendil, kaanekujunduses, reklaamis – 35,00

Märkus:

 • museaali kujutise kasutamisel trükises peab olema viidatud museaali päritolule.
 • kõik museaalide deponeerimise ja muul viisil kasutamise tingimused sätestab muuseumi peavarahoidja lepingu alusel, tuginedes fonditöö eeskirjadele ja tasu määratakse igal konkreetsel juhul eraldi.

Broneeri külastus

  Vaata ka

  Vana-Võromaa muuseumid
  Võru Instituudi uudiskiri banner
  Vana Võrumaa muuseumid