Mõniste muuseumi kogud seisuga 01.01.2022

Muuseumi kogudega saab tutvuda Eesti muuseumide veebiväravas

Ajalooliste esemete kogu –        1050
Arheoloogiliste esemete kogu –     7
Arhiivmaterjalide kogu s.h. raamatud- 2151
Audiovisuaalne kogu –                    7
Bioloogiakogu –                                6
Etnograafilised esemed –         1731
Fotokogu –                                 2801
Geoloogiakogu –                           195
Kunstikogu –                                    2
Numismaatikakogu –               5704
Zooloogiakogu –                            16

Kokku –                                   13 781 museaali  

Toimingud museaalidega

 • museaalide ja muuseumisse hoiule võetud kultuuriväärtustega asjade kohapeal kasutamisekas andmine
  1 museaal 1,00
 • museaalide ja muuseumisse hoiule võetud kultuuriväärtusega asjade digitaalsete kujutiste või fotode kasutamine ajakirjanduses, turismiväljaandes, trükises 1 museaal 6,00
 • teadus- või pedagoogilises väljaandes 1 museaal 3,00
 • toote pakendil, kaanekujunduses, reklaamis, sisekujunduses jms 1 museaal 35,00
 • paljundustööd:
  • valguskoopia, väljatrükk 1 leht A4 0,10
  • skanneerimine, salvestamine, edastamine 1 museaal 0,70
  • värviline koopia või väljatrükk laserprinteril 1 leht 1,60

Märkus:

 • museaali kujutise kasutamisel trükises peab olema viidatud museaali päritolule.
 • museaali ja museaali digitaalse kujutise riigimuuseumile või riigi sihtasutuse muuseumile kasutamiseks andmine on tasuta.
 • kõik museaalide deponeerimise ja muul viisil kasutamise tingimused sätestab muuseumi peavarahoidja  lepingu alusel, tuginedes fonditöö eeskirjadele ja tasu määratakse igal konkreetsel juhul eraldi.

Foto- ja videotööd muuseumi territooriumil

 • fotopilet 1,00 (annab loa pildistada muuseumi ekspositsioonis oma tarbeks) – Kreutzwaldi maja, Mõniste Talurahvamuuseum
 • fotografeerimine ja filmimine tiražeerimise eesmärgil määratakse igal konkreetsel juhul eraldi
 • museaali foto või kujutise kasutamine ajakirjanduses, turismiväljaandes, trükises – 6,00
 • teadus- või pedagoogilises väljaandes – 3,00
 • toote pakendil, kaanekujunduses, reklaamis – 35,00

Märkus:

 • museaali kujutise kasutamisel trükises peab olema viidatud museaali päritolule.
 • kõik museaalide deponeerimise ja muul viisil kasutamise tingimused sätestab muuseumi peavarahoidja lepingu alusel, tuginedes fonditöö eeskirjadele ja tasu määratakse igal konkreetsel juhul eraldi.

Vana Võrumaa muuseumide kogumispõhimõtted

Broneeri külastus

  Vaata ka

  Vana-Võromaa muuseumid
  Võru Instituudi uudiskiri banner
  Vana Võrumaa muuseumid