Mõniste muuseumi kogud seisuga 31.12.2015

Muuseumi kogudega saab tutvuda Eesti muuseumide veebiväravas

Ajalooliste esemete kogu – 770
Arheoloogiliste esemete kogu – 6
Arhiivmaterjalide kogu -2061
Audiovisuaalne kogu – 7
Bioloogiakogu – 6
Etnograafilised esemed – 1549
Fotokogu – 2674
Geoloogiakogu – 195

Kunstikogu – 2
Numismaatikakogu – 5636

Zooloogiakogu – 22

kokku – 12928 museaali

Kogude kasutamise hinnakiri

(kinnitatud käskkirjaga alates 01.04.2013)

Toimingud museaalidega

 • Valguskoopia, väljatrükk – A4 – 0.10 €/lk
 • Skanneerimine, salvestamine, edastamine – 0.70 €/museaal
 • Värviline koopia või väljatrükk laserprinteril 1.60 €/lk
 • Museaalide väljatoomine
  • kuni 5 museaali – 1 €
  • kuni 10 museaali – 2 €
  • üle 10 museaali – 5 €
 • Museaali foto või  kujutise kasutamine ajakirjanduses, turismiväljaandes, trükises – 6 €
 • Teadus- või pedagoogilises väljaandes – 3 €
 • Toote pakendil, kaanekujunduses, reklaamis – 35 €

Märkus: museaali kujutise kasutamisel trükises peab olema viidatud museaali päritolule.

Märkus: kõik museaalide deponeerimise ja muul viisil kasutamise tingimused sätestab muuseumi peavarahoidja lepingu alusel, tuginedes fonditöö eeskirjadele ja tasu määratakse igal konkreetsel juhul eraldi.

Broneeri külastus

Vaata ka: