Mõniste muuseumi kogud seisuga 31.12.2017

Muuseumi kogudega saab tutvuda Eesti muuseumide veebiväravas

Ajalooliste esemete kogu –         896
Arheoloogiliste esemete kogu –     6
Arhiivmaterjalide kogu –         2096
Audiovisuaalne kogu –                    7
Bioloogiakogu –                                6
Etnograafilised esemed –          1617
Fotokogu –                                 2680
Geoloogiakogu –                           195

Kunstikogu –                                    2
Numismaatikakogu –               5636

Zooloogiakogu –                            22

kokku –                                   13164 museaali

Toimingud museaalidega

 • museaalide ja muuseumisse hoiule võetud kultuuriväärtustega asjade kohapeal kasutamisekas andmine 1 museaal 1,00
 • museaalide ja muuseumisse hoiule võetud kultuuriväärtusega asjade digitaalsete kujutiste või fotode kasutamine       ajakirjanduses, turismiväljaandes, trükises  1 museaal 6,00
 •   teadus- või pedagoogilises väljaandes  1 museaal 3,00
 •  toote pakendil, kaanekujunduses,  reklaamis, sisekujunduses jms 1 museaal 35,00
 • paljundustööd:
 •                   valguskoopia, väljatrükk 1 leht A4  0,10
 •                   skanneerimine, salvestamine, edastamine 1 museaal 0,70
 •                   värviline koopia või väljatrükk laserprinteril 1 leht 1,60

Märkus

 •   museaali kujutise kasutamisel trükises peab olema viidatud museaali päritolule.
 •   museaali ja museaali digitaalse kujutise riigimuuseumile või riigi sihtasutuse muuseumile  kasutamiseks andmine on tasuta.
 • Kõik museaalide deponeerimise ja muul viisil kasutamise tingimused sätestab      muuseumi peavarahoidja  lepingu alusel,    tuginedes fonditöö eeskirjadele  ja tasu määratakse igal konkreetsel juhul eraldi.

Foto- ja videotööd muuseumi territooriumil

 • fotopilet 1,00 (annab loa pildistada muuseumi ekspositsioonis oma tarbeks) – Kreutzwaldi maja, Mõniste Talurahvamuuseum
 • fotografeerimine ja filmimine tiražeerimise eesmärgil määratakse igal konkreetsel juhul eraldi
 • Museaali foto või  kujutise kasutamine ajakirjanduses, turismiväljaandes, trükises – 6 €
 • Teadus- või pedagoogilises väljaandes – 3 €
 • Toote pakendil, kaanekujunduses, reklaamis – 35 €

Märkus:

 • museaali kujutise kasutamisel trükises peab olema viidatud museaali päritolule.
 • Kõik museaalide deponeerimise ja muul viisil kasutamise tingimused sätestab muuseumi peavarahoidja lepingu alusel, tuginedes fonditöö eeskirjadele ja tasu määratakse igal konkreetsel juhul eraldi.

Broneeri külastus

Vaata ka

Vana-Võromaa muuseumid
Vana Võrumaa muuseumid