Siin on turvaline

Vana-Võrumaa Muuseumid on liitunud Head tahte kokkuleppega (märgis Siin on Turvaline) mis kinnitab, et täidame kõiki Terviseameti poolt ettenähtud juhiseid Covid-19 leviku tõkestamiseks. Eesmärk on tagada ohutus nii külastajatele kui ka töötajatele.

Vana-Võromaa Muusõumi omma osalise Hää tahtmise kokkolepmisen (märgis Siin on Turvaline) miä tunnistas, et mi man om julgõ olla nii küläliisil ku pererahval.

The Museums of Vana-Võrumaa have joined the Goodwill Agreement, which confirms that we comply with all the instructions prescribed by Estonian Health Board for preventing the spread of Covid-19. The aim is to ensure the safety of both visitors and staff.

Hea tahte kokkuleppega liitunud teenusepakkuja juures võid olla kindel, et:

  • külastaja käitumisjuhis ja teave teenusepakkuja poolt kasutusele võetud Covid-19 viiruse leviku tõkestamise tegevuste kohta on kättesaadav;
  • kogu personal on teadlik viiruse leviku tõkestamise juhtistest ja järgib neid igapäevatöös;
  • siseruume tuulutatakse nõuetekohaselt;
  • desovahendeid on piisavalt, need on kõikidele nähtavates kohtades kättesaadavad;
  • sageli puudutatavaid pindu puhastatakse ja desinfitseeritakse regulaarselt;
  • personalil ja külastajatel palutakse vastavalt kehtivatele riiklikele regulatsioonidele kanda maski või alternatiivset isikukaitsevahendit;
  • tagatud vajaliku distantsi hoidmise võimalus nii omavahel kui teenindajatega;
  • haigustunnustega inimestel ei ole lubatud viibida avalikes ruumides ega teenindusalas;
  • osaleb Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse korraldatavatel COVID-19 leviku tõkestamist käsitlevatel veebiseminaridel.

Muuseumikaart on Eesti muuseumide digitaalne ühispilet, millega saad aasta jooksul külastada rohkem kui 100 muuseumi, galeriid ja elamuskeskust üle Eesti. Kaart maksab 59 €.

Osta muuseumikaart

Vaata ka

Vana-Võromaa muuseumid
Võru Instituudi uudiskiri banner
Vana Võrumaa muuseumid