Mäng lätt valla muusõumi maie pääl ja selle käügin tulõ üles otsi 50 verevät lipikut, kon om pääl üts küsümüs.

Egä mängjä vai grupp saa paprõ, kohe tulõ kirota küsümüisi vastussõ. Aigu om otsmisõs ja vastamisõs üts tund. Pääle mängu andas teedä õigõ vastussõ ja kõgõ parõmba keele- ja kultuuritundja saava avvuhinna.

Mängulõ tulõs hinnäst ette kirja panda. Pääle mängu om võimalik ka muusõumin ümbre kaia. Teedüst saa mano ja mängolõ kirja panda: monistemuuseum@wi.ee, tel 5622 7650.


Liitu uudiskirjaga

Iga kuu ilmuv Vana-Võromaa muuseumide uudiskiri.

    Soovin saada uudiskirja aadressile:

    Lisainfo ja ilmunud uudiskirjad.