Hele Tulviste – Mõniste Talurahvamuuseumi juhataja – hele@monistemuuseum.ee – tel. 372 52 57 027
Ilze Koemets – Mõniste Talurahvamuuseumi tegevusjuht – ilse@monistemuuseum.ee – tel. 372 52 64 778

Rainer Kuuba – Võru Instituudi direktor – rainer.kuuba@wi.ee – tel . 372 5645 1444
Reet Roop – Võru Instituudi muuseumiosakonna juhataja – reet.roop@polvamaa.ee – tel. 372 52 10 671
Mirja Ots – Võru Instituudi muuseumiosakonna peavarahoidja – info@vorumuuseum.ee

tel. 372 56 29 73 54

Broneeri külastus

Vaata ka

Vana-Võromaa muuseumid
Vana Võrumaa muuseumid